Hakutsuru Superior Junmai Ginjo Sake

Hakutsuru Superior Junmai Ginjo Sake