Hakuto Tokubetsu Junmai Sake

Hakuto Tokubetsu Junmai Sake